ENLLAÇOS

Portals Educatius
 
-Diari de l’educació
 
-Escola Can Serra
 
-Xarxa telemàtica educativa de Catalunya
 
www.mepsyd.es

-Ministerio de educación Política Social y Deporte
 
-Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
 
-Boletín Oficial del Estado
 
-Saló de l’ensenyament de la Fira de Barcelona
 
-Estratègies d’aprenentatge i técniques d’estudi
 
-Col·lecció de videos didàctics de diverses matèries, del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
 
 
Beques
-Beques i ajuts del Depatament d’Educació
 
 
Diccionaris i Enciclopèdies
 
-Diccionaris castella-anglès, castellà-francés i castellà-català
 
-Recopilació de textos electrònics a Internet, pedr a estudiants i professors
 
-Accés gratuït als diversos serveis del grup Enciclopèdia Catalana: l’Enciclopèdia, el Diccionari i l’Encyclopaedia
 
-Accés gratuït a l’enciclopèdia més prestigiosa del món
 
 
Organismes
 
-Federació d’Associacions de Pares de Catalunya